Program produkcyjny»   Elektrokataforeza, autoforeza


Szukaj

Malowanie mokre
Malowanie proszkowe
Linie malarskie
Specjalna aparatura procesowa
Transport technologiczny
Kucie węży
Automatyzacja procesów
Projektowanie i budowa maszyn
Systemy Sterowania
Usługi
Elektrokataforeza, autoforeza

Linia malowania kataforetycznego JOST Nowa Sól
Linia malowania kataforetycznego PRONAR-K 50632
Linia malowania kataforetycznego PARCHIM 50604
Linia malowania kataforetycznego KTL 50116 WINKELMANN Legnica
Malarnia zanurzeniowa BBL 60215

Rekuperacja, odzysk ciepła
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie powietrza

 Certyfikaty
Referencje
Nasi partnerzy
Serwis
Warunki sprzedaży
Gwarancja
Targi
 

W procesie malowania elektroforetycznego uzyskuje się wykorzystanie farby na poziomie 95÷99 proc. Obsługa malarni elektroforetycznej, w porównaniu z innymi metodami malowania, jest dużo mniej skomplikowana - zwykle jedna osoba może obsługiwać taką linię. Dużo mniej czasu i kosztów poświęca się też na czyszczenie i obsługę urządzeń. W porównaniu z malowaniem mokrym i proszkowym malowanie elektroforetyczne daje możliwość lepszej kontroli grubości i pozwala osiągać równomierności powłoki 2÷5 µm.
Malowanie elektroforetyczne jest procesem w pełni automatycznym, co pozwala na eliminację braków spowodowanych błędami ludzkimi.
Możliwość "gęstego" zawieszania detali do malowania przy pewności, że naniesiona zostanie bardzo równomierna powłoka na wszystkie, nawet trudno dostępne miejsca daje bardzo dużą wydajność instalacji.
Niska zawartość VOC pozwala na zredukowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i systemami ochrony środowiska. Obniża to również coraz droższe koszty ubezpieczenia zakładu.


AUTOFOREZA

Autoforeza (Autophoretic®), zwana również jako samoosadzanie lub A-coat, jest procesem malowania w środowisku wodnym, który oparty jest na reakcjach chemicznych.
Autophoretic® jest znakiem handlowym procesu autoosadzania należącego do firmy Henkel Surface Technologies. AQUENCE? jest rozwinięciem tej technologii.
Proces ten został po raz pierwszy zastosowany w warunkach przemysłowych w 1975 roku. Obecnie działa wiele instalacji w przemyśle samochodowym i metalowym.
Autoforeza Autophoretic® to system malowania zanurzeniowego, gdzie dyspersje farby są przyciągane do zanurzonych części bez pomocy zewnętrznego pola elektrycznego. W procesie malowania autoforetycznego używa się łagodnego kwasu do trawienia powierzchni metalu i uwalniania jonów żelaza do roztworu. Cząstki farby winylowej (latexu) wiążą się z jonami żelaza i są przyciągane do powierzchni metalu.
Technologia ta jest alternatywą dla malowania elektroforetycznego. W procesie autoforeazy zmniejsza się ilość niezbędnych zabiegów przygotowania powierzchni i zabiegów samego procesu malowania.

Cechy charakterystyczne procesu autoforezy to:

 • równomierna grubość powłoki również na detalach o skomplikowanych kształtach,
 • wysoka odporność korozyjna powłoki (1000 godzin - test w komorze solnej),
 • prostota procesu i jego kontroli,
 • przyjazność dla środowiska - ograniczona ilość uwalnianych w procesie lotnych substancji nie zawierających niebezpiecznych związków,
 • brak ograniczeń w upakowaniu detali w wannie i doprowadzenia pola elektrycznego jakie występuje w elektroforezie.
 • niskotemperaturowy proces suszenia - 100 -110ºC. Umożliwia to malowanie kompletnych zespołów zawierających części nieodporne na wyższe temperatury - np. gumowe wibroizolatory.
 • dobre pokrycie krawędzi - w procesie suszenia nie występuje zjawisko płynięcia farby jak to ma miejsce przy farbach proszkowych i KTL. W związku z czym nie zmniejsza się grubość filmu farby na krawędziach.
 • wysoka odporność powłoki na ścieranie - dzięki temu, że powłoka wiąże się bezpośrednio z metalem a nie poprzez warstwę fosforanów uzyskuje się wysoką odporność mechaniczną powłoki.

KATAFOREZA

Kataforeza jest procesem malowania opartym na technologii elektrochemicznej. Polega na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze przy jednoczesnym podłączeniu napięcia.
W wannie, w której znajduje się roztwór wody demi (około 75% objętości), części stałych - żywic, pigmentu (około 20%) oraz innych składników (około 5%) zanurzane są malowane przedmioty i przykładane napięcie prądu stałego. Malowane detale stanowią katodę (-), natomiast plus połączony jest do elektrod zanurzonych po bokach wanny. Wzajemne przyciąganie przeciwnie naładowanych cząsteczek powoduje silne i dokładne pokrycie całej powierzchni elementów. Powstała powłoka podlega najpierw płukaniu później suszeniu.

Do zalet kataforezy można zaliczyć:

 • doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne blach walcowanych do 1000 godzin w komorze solnej, elementów żeliwnych od 500 do 800 godzin,
 • jednakowa grubość warstw w każdym miejscu malowanego elementu,
 • dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • krycie osłoniętych obszarów przedmiotów o skomplikowanym kształcie,
 • niska szkodliwość dla środowiska, dzięki działaniu w systemie zamkniętym,
 • mała emisja substancji lotnych o niskiej zawartości szkodliwych cząstek,
 • wysoka wydajność procesu, która sięga 95-99%,
 • pełna automatyzacja procesu, co powoduje zmniejszenie kosztów produkcyjnych oraz szkodliwości warunków pracy.Wideo koncepcyjne


Otwórz plik

Rysunki koncepcyjne 

 
 

DrukujInformacja prawna    
webmaster webdesign
Napisz do nas PL EN DE RU SE ES