Program produkcyjny


Informacja prawna


Szukaj

Malowanie mokre
Malowanie proszkowe
Linie malarskie
Specjalna aparatura procesowa
Transport technologiczny
Kucie węży
Automatyzacja procesów
Projektowanie i budowa maszyn
Systemy Sterowania
Usługi
Elektrokataforeza, autoforeza
Rekuperacja, odzysk ciepła
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie powietrza

 Certyfikaty
Referencje
Nasi partnerzy
Serwis
Warunki sprzedaży
Gwarancja
Targi
 

INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE STRON WWW FIRMY ADAL Sp. z o.o.

Informacja prawna Firma ADAL Sp. z o.o. oddział w Polsce, nazywana dalej "ADAL" dziękuje za zainteresowanie oraz odwiedzenie jej stron WWW.

Ochrona danych

W niektórych przypadkach mogą być Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielanie odpowiedzi na takie pytania jest dobrowolne. Udzielenie odpowiedzi oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie przekazanych informacji przez firmę ADAL. Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszych stron WWW są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia lepszej obsługi, przesyłania informacji o naszych wyrobach lub ofert. Przetwarzane dane mogą być przekazywane wyłącznie firmom należącym do grupy ADAL. Państwa dane nie będą przekazane żadnym innym podmiotom. Gwarantujemy, że otrzymane dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z polską ustawą o ochronie danych.

Zawartość stron WWW firmy ADAL oraz wykluczenie odpowiedzialności

Firma ADAL dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronach WWW były prawidłowe i aktualne, nie jest jednak zobowiązana do utrzymywania poprawności oraz aktualności informacji. Zawartość stron WWW może być w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmodyfikowana, zmieniona lub usunięta zarówno w całości, jak i częściowo. Firma ADAL nie ponosi jednakże żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje. Użytkownik ma pełną świadomość, że strony WWW mogą zawierać błędy typograficzne, jak również błędne, niekompletne lub nieaktualne informacje. Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronach WWW odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. W szczególności, firma ADAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub przydatność zamieszczonych informacji do jakiegokolwiek celu. Firma ADAL nie może być pociągana do jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach WWW lub przyjęcia, że zamieszczone informacje są dokładne i pełne. Firma ADAL niniejszym oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy korzystanie z jej stron WWW lub informacji na nich zawartych spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub wymiany urządzeń. Firma ADAL wyklucza też odpowiedzialność za utratę kontraktów lub inne straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania zamieszczonych informacji.

Łącza do/ze stron WWW innych firm

Łącza do stron WWW innych firm są umieszczone wyłącznie w celu zwiększenia wygody użytkowników. Łącza te prowadzą do stron nie należących do firmy ADAL i korzystanie z nich odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Firma ADAL nie jest w stanie sprawdzać, ani nie sprawdza stron WWW innych firm, dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron. Firma ADAL wyklucza też wszelką odpowiedzialność za skutki wynikłe z korzystania ze stron WWW innych firm. Korzystanie ze stron WWW innych firm odbywa się zgodnie z warunkami, które są na nich podane. Łącza do stron WWW firmy ADAL można umieszczać na innych stronach bez jej powiadamiania. Firma ADAL wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z łączami do jej stron WWW, jak również związaną z treścią stron zawierających takie łącza.Łącza elektroniczne mogą być tworzone tylko po uzyskaniu zgody firmy ADAL Sp. z o.o. Wszelkie zapytania związane z tworzeniem linków do tych stron WWW należy kierować do firmy ADAL Sp. z o.o. Adamówek, ul. Prosta 21, 05-152 Czosnów, Polska.

Copyright © 1999 - 2001 ADAL Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grafika, dźwięki, tekst, obrazy, rysunki oraz filmy, jak również ich układ są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami określonymi przez ustawodawstwo krajowe oraz umowy międzynarodowe. Zawartość stron WWW firmy ADAL nie może być kopiowana, przetwarzana, modyfikowana lub udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych. Strony WWW firmy ADAL zawierają też obrazy, które są przedmiotem praw autorskich stron trzecich.

Wykorzystanie poza terytorium Polski.

Firma ADAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność zamieszczonych informacji poza terytorium Polski. Niektóre informacje mogą dotyczyć wyrobów lub usług, które nie są dostępne we wszystkich krajach. Firma ADAL nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za zgodność treści jej stron WWW z przepisami obowiązującymi poza terytorium Polski. Korzystanie z tych stron WWW odbywa się wyłączenie na ryzyko użytkownika. Jest on też odpowiedzialny za przestrzegania obowiązujących przepisów.

Obowiązujące prawodawstwo.

Niniejsze strony WWW są prowadzone przez firmę ADAL Sp. z o.o., Adamówek, ul. Prosta 21, 05-152 Czosnów, Polska i są przedmiotem prawodawstwa polskiego. Wszelkie spory, których stroną jest firma ADAL będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy w Polsce.

Warunki użytkowania.

Firma ADAL ma prawo do aktualizowania lub zmieniania powyższych warunków. Zaleca się regularne odwiedzanie tej strony WWW w celu uzyskania aktualnych warunków użytkowania

 

 

 
 

DrukujInformacja prawna    
webmaster webdesign
Napisz do nas PL EN DE RU SE ES